Pređite na sadržaj

Otvoreni podaci Grada Prijedor statistika

Otvoreni podaci Grada Prijedor

Portal otvorenih podataka Grada Prijedor ima za cilj prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka kojima raspolaže i kojima upravljaju Grad Prijedor, javna komunalna preduzeća kao i javne ustanove čiji je osnovač ili suosnivač Grad Prijedor.

Pošaljite svoj prijedlog

Prijedloge za otvaranje skupova podataka možete nam slati na: prijedlozi@opendataprijedor.ba

autotransport-prijedor-a-d-prijedor

"AUTOTRANSPORT PRIJEDOR" a.d. Prijedor

Preduzeće „Autotransport“ osnovano je odmah...

ekologija-i-zastita-zivotne-sredine

Ekologija i zaštita životne sredine

  • Divlje deponije

    Trenutni skup podataka nema opis

  • Ekološke dozvole

    Ovaj skup podataka sadrži informacije o izdatim ekološkim dozvolama po godinama, kao i o obnovama i reviziji istih.